İhtiyacınıza Uygun Bütün Çözümleri Size Sunuyoruz.

Marka nedir?

Marka tescili ile markanın kimliği yasal olarak koruma altına alınır. Marka adının, hak sahibi olmayan kişi ve kurumlar tarafında kullanılması durumunda, marka tescilini yaptırmış firma sahibi dava açarak itiraz etme hakkını saklı tutar. Böylelikle hem marka itibarının zedelenmesi hem de haksız kazanç elde edilmesi engellenir.

Marka Tescili.

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işarettir.

Marka Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.

• Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.

• Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka tescili ve tasarım tescili süreçlerinin hak sahipleri adına vekâleten yerine getirme yetkisine ise yalnızca sınırlı sayıda kişiler sahip olup bu kişiler bu alanda çalışan ve gerekli sınavlardan geçerek Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Vekilleri Siciline kaydolan marka vekilleridir. Bu sebeple markalarını tescil ettirmek isteyen ve kurum nezdinde gerekli diğer işlemleri yapmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişilerin ileride hak kaybı yaşamamak adına sicile kayıtlı bir marka vekiliyle çalışmaya dikkat etmeleri oldukça önem arz etmektedir.

Marka Tescilinin Avantajları.

• Hukuki koruma sağlar.

• Tescilli markanın rekabet gücü ve itibarı yüksektir.

• com.tr uzantılı alan adı almanızı sağlar.

• Bazı devlet teşviklerinden yararlanmanızı sağlar.

• Kalite belgeleri almak için (TSE, CE vb.) marka tescil belgesi veya başvurusu gereklidir.

• Taklitlerinin ithalat ve ihracatının engellenmesi için gümrüklere başvuru yapılmasını sağlar.

• Yurt dışı tescil işlemlerinizde tescil sürecini kolaylaştırır.

• Bir bedel karşılığında devredilebilir veya kullanım lisansı verilebilir.

• Markanızın aynısı ya da benzerinin bir başkası tarafından aynı iş kolundan alınmasını engeller.

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler.

Marka olarak tescil edilebilecek işaretler ise sadece bir sözcük veya sözcük kombinasyonuyla sınırlı değildir. Sözcük, şekil, logo, renk, sayı, kişi adları, ses, ambalaj biçimleri ve bununla sınırlı olmaksızın sicilde gösterilebilir olmak ve diğer şartları yerine getirebilmek kaydıyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür.

Markaların Koruma Süresi.

Marka tescil edilmesi halinde sicilde yayımlanır ve hak sahibine 10 yıl süre ile koruma sağlar. Tescil edilen marka istendiği takdirde her 10 yılda bir yenilenebilir. Yenileme sürecinde ilgili sürelere uymak önem arz etmektedir. Marka tescil yenileme işlemleri için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli harcın yatırılarak ve ilgili diğer işlemlerin yapılarak yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Mesajınız gönderildi.
Mesajınız gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.