İhtiyacınıza Uygun Bütün Çözümleri Size Sunuyoruz.

Patent ve Faydalı Model.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu haklar da patent veya faydalı model belgeleri ile korunur. Patent belgeleri, buluşun belirli süreler için izinsiz kullanımlarını engelleme veya kullanılmasına izin verme hakkı sunar.

Faydalı Model, Ulusal veya Uluslararası olan, ilk defa ortaya çıkan buluşların sahiplerine, buluş fikrini üretim ve pazarlama hakkını vermektedir. Bu faydalı model tescillenerek, buluşun daha güvenli olmasını ve üçüncü kişiler tarafından korunmasını sağlanmaktadır.

Ülkemizde patent ve faydalı model koruma kapsamı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile belirlenmiştir.

Patent ve Faydalı Model Tescili.

Patent tescili buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patent tescili ile buluşunuzun ait olduğu sınıfa göre belli süreler içerisinde koruma sağlayabilirsiniz.

Faydalı model tescili, sanayiye uygulanabilen yeni bir buluşun, bulan kişiye ait olduğunu ve hukuki olarak korunduğunun göstergesidir. Bu tescil, buluşun üçüncü kişilerce çalınmasını önler ve aynı zamanda faydalı model tesciline sahip olan kişiye, buluşunu sanayi ve üretim fikri olarak kullanabilmesine olanak tanır.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark .

Patent Verilemeyecek Konular.

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları, zihni faaliyet ile ilgili ticari, mali ve ekonomik konular, şans oyunları, edebiyat ve sanat eserleri, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı buluşlar patent tescili alma hakkı dışında kalmaktadır.

Tescilin Avantajları.

Patenti olan ya da olmayan bir buluş için üretim yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmadan başkaları tarafından üretilemez, satılamaz, ihracatı ve ithalatı yapılamaz. Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai yaptırımlar söz konusudur.

• Patent Tescil Belgesi veya Faydalı Model Tescil Belgesi ile buluşlarınız resmiyet kazanır.

• Buluşlarınızın izinsiz kullanımı neticesinde oluşan haksız kazanç girişimlerini engeller ve yaptırımların uygulanmasına imkân sağlar.

• Devlet hibe ve desteklerinden yararlanılmasını sağlar.

• Tescil ile başkalarının buluşunuzu ticari anlamda kullanması engellenir, rekabet gücü arttırılarak pazarda işletmenizin ön sıralarda yer almasını sağlar.

• Ticari hayatınızda rakipleriniz karşısında riskleri yok eder.

• Yatırımların kâra dönüşmesi fırsatı sağlar.

• Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı sağlar.

• Patent sayınızın çok olması, iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğu izlenimi yaratacak ve şirketinizin pazar değerinin yükselmesini sağlayacaktır.

• AR-GE süreçleri ile kurumsallaşmayı hızlandırır.

Patent İsteme Hakkı.

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı (taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa) bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Mesajınız gönderildi.
Mesajınız gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.